Giao thông vận tải

Biển số định danh xấu thì đổi sang biển số mới đẹp hơn được không?

Rate this post

Biển số định danh xấu thì đổi sang biển số mới đẹp hơn?

Biển số định danh xấu thì đổi sang biển số mới đẹp hơn? (Hình từ internet)

Quy định về cấp biển định danh cá nhân

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (hay biển số định danh).

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân (Số định danh cá nhân cũng chính là số Căn cước công dân).

Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Biển số định danh xấu thì đổi sang biển số mới đẹp hơn được không?

Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định chuyển tiếp như sau:

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Xem Thêm  Toàn bộ lỗi vi phạm giao thông có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Như vậy, các biển số xe 5 số cấp trước và sau ngày 15/8/2023 đều được quản lý theo mã định danh của chủ xe, tức biển số gắn với người.

Hơn nữa, theo quy định mới, biển số xe chỉ được cấp đổi sang biển khác khi chủ xe có nhu cầu cấp đổi biển số cũ loại 3 số, 4 số sang biển số định danh dạng 5 số.

Điều này khiến việc đổi biển số xấu thành biển số đẹp trở nên khó hơn so với trước đây. Nhưng khó chứ không phải không có cách.

Theo đó, có 2 cách để có biển số đẹp:

(1) Bán, tặng cho xe và không đăng ký xe trong thời gian 5 năm

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Biển số xe này sẽ được giữ lại trong thời gian 5 năm kể từ ngày thu hồi. Sau 5 năm, nếu chủ xe chưa đăng ký xe khác thì số biển số này sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Do đó, nếu muốn bỏ biển số định danh cũ, chủ xe có thể làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe (bán, tặng cho người khác) đang gắn biển số xấu.

Sau đó tiến hành thủ tục thu hồi biển số và không làm thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình trong thời hạn 5 năm kể từ ngày biển số xấu bị thu hồi.

(2) Mua thêm xe mới để có biển số định danh khác

Thông tư 24/2023/TT-BCA chỉ quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã số định danh của chủ xe nhưng không giới hạn số lượng biển số định danh của một cá nhân, tổ chức.

Do đó, mỗi người có thể sở hữu nhiều biển số định danh và khi làm thủ tục đăng ký xe mới, chủ xe sẽ được cấp thêm biển số mới.

Để giúp mọi người thuận tiện trong việc tra cứu các mức phạt vi phạm giao thông, 

THỦ TỤC PHÁP LUẬT đã cho ra đời iThong – App tra cứu mức phạt giao thông:

Tải về App iThong trên Android TẠI ĐÂY

Tải về App iThong trên iOS TẠI ĐÂY

Hoặc Quét mã QR dưới đây:

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn