Tin Tức

‘Báo hóa’ trang thông tin điện tử tổng hợp bị xử lý thế nào?

‘Báo hóa’ trang thông tin điện tử tổng hợp bị xử lý thế nào?

‘Báo hóa’ trang thông tin điện tử tổng hợp bị xử lý thế nào?

1. Tiêu chí nhận diện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp

Theo mục III Quyết định 1418/QĐ-BTTTT thì tiêu chí nhận diện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, bao gồm:

(1) Về hình thức: Trình bày thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí.

– Tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily…

– Cách trình bày giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp không ghi rõ là trang thông tin điện tử mà chỉ ghi là cơ quan, tiếng nói, diễn đàn…

– Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp trình bày, thể hiện gần giống như nhận diện của sản phẩm báo chí (màu sắc, vị trí tên gọi…).

– Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp ghi thông tin: Tòa soạn, Văn phòng đại diện, Ban phóng viên… như cơ quan báo chí, mục “Người trách nhiệm nội dung” ghi họ tên kèm thêm từ “nhà báo”, “phóng viên”.

(2) Về nội dung:

Tổng hợp tin bài từ các cơ quan báo chí theo ý đồ riêng, nghiêng về các thông tin tiêu cực, giật gân; tự tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí thành bài viết và ghi thông tin Tổng hợp (PV).

(3) Về kỹ thuật:

– Tự sản xuất tin bài như báo chí rồi chuyển cho cơ quan báo chí phát hành trên mạng, sau đó trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn tin.

Xem Thêm  Tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

– Tin bài đăng trên trang thông tin điện tử trước khi đăng trên sản phẩm báo chí ghi là nguồn tin, bài.

(4) Về hoạt động:

Cử nhân viên tới cơ quan, đơn vị để thu thập tin tức, tài liệu để viết bài, sản xuất sản phẩm truyền thông như phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

(5) Về nhân sự:

– Người chịu trách nhiệm nội dung, nhân sự trang thông tin điện tử tổng hợp đồng thời là phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp có số lượng nhân sự lớn, ký hợp đồng làm phóng viên.

2. “Báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp bị xử lý thế nào?

 – Đình chỉ Giấy phép thiết lập trang thông tư điện tử tổng hợp

“Báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp có thể bị đình chỉ Giấy phép thiết lập trang thông tư điện tử tổng hợp, cụ thể:

Theo khoản 11 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP) thì cơ quan đã cấp phép có quyền ban hành Quyết định đình chỉ Giấy phép trang thông tin điện tử trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định khi tổ chức, doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện sau mặc dù đã được cơ quan cấp phép yêu cầu khắc phục bằng văn bản:

– Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Xem Thêm  Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao 3 điểm dịp tết dương lịch 2021

– Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định tại Điều 23a Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

– Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định tại Điều 23b Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

Điều 23b. Điều kiện về tên miền


1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.


2. Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.


3. Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.


4. Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

– Đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật theo quy định tại Điều 23c Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

Xem Thêm  Nới quy định cho vay kinh doanh cổ phiếu

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định tại Điều 23d Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

Như vậy, đối với trường hợp trang thông tin điện tử tổng hợp mà sử dụng tên miền gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí thì có thể bị đình chỉ Giấy phép thiết lập trang thông tư điện tử tổng hợp.

– Thu hồi Giấy phép thiết lập trang thông tư điện tử tổng hợp:

Theo khoản 12 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP) thì cơ quan đã cấp phép tiến hành thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi tổ chức, doanh nghiệp đã hai lần bị đình chỉ giấy phép.

– Xử phạt vi phạm hành chính:

Ngoài ra, đối với từng hành vi vi phạm cụ thể, tổ chức, doanh nghiệp có hiểu hiện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tương ứng đối với các hành vi đó theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Nghị định 119/2020/NĐ-CP, Nghị định 14/2022/NĐ-CP, đơn cử như:

– Sử dụng các tên miền không được quy định trong Giấy phép để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000.

– Không trích dẫn nguồn tin theo quy định hoặc trích dẫn không chính xác, nguyên văn nguồn tin chính thức theo quy định: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng,…

Diễm My

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button