Tin Tức

Bảo đảm cung cấp thông tin cho công chúng

Rate this post

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ (ngày 28/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, tới đây, VPCP cần bảo đảm thông tin một mặt phục vụ chỉ đạo của Chính phủ, mặt khác, để cung cấp cho công chúng.

Lễ kỷ niệm ngày truyền thống diễn ra sáng 21/8 tại Hà Nội.

Thủ tướng đánh giá, Văn phòng Chính phủ (VPCP) có nhiều cố gắng để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ và Thủ tướng trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

VPCP đã thực hiện tốt hơn chức năng xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác giúp Chính phủ nâng cao chất lượng hội họp, giảm bớt giấy tờ hành chính, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc mà thực tiễn đặt ra.

5 năm gần đây là một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách của thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường, VPCP đã phối hợp tốt, cùng với các bộ, ngành, cơ quan liên quan kịp thời tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng điều hành có hiệu quả, được nhân dân ghi nhận, quốc tế đánh giá cao”, Thủ tướng khích lệ.

Xem Thêm  Doanh nghiệp bị phạt vô lý?

Người đứng đầu Chính phủ cũng “giao việc”, sắp tới đây, VPCP cần làm tốt việc tham mưu tổng hợp. Mặt khác, cần bảo đảm thông tin, phục vụ công tác của Chính phủ, Thủ tướng cũng như cung cấp cho công chúng. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Nâng cao năng lực và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản, các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; kịp thời kiến nghị các giải pháp để phát huy những việc làm tốt, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt, xử lý những việc làm sai…

Cơ quan cũng cần chủ động chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, VPCP đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã trở thành phương tiện thông tin, công cụ hữu hiệu, nhanh chóng đưa sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tới nhân dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, VPCP đã chủ trì Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, bước đầu xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu quan trọng.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn