Tin Tức

Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản QPPL của Bộ trưởng Bộ Công an

Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản QPPL của Bộ trưởng Bộ Công an

Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản QPPL của Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh minh họa)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành, cụ thể:

– Quyết định 511/1999/QĐ-BCA(V26) ngày 03/9/1999 về việc ban hành Quy chế về phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Thông tư 01/2010/TT-BCA ngày 12/01/2010 hướng dẫn thi hành một điều của Quyết định 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thông tư 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

– Thông tư 48/2010/TT-BCA ngày 16/11/2010 quy định về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong Công an nhân dân.

– Thông tư 50/2010/TT-BCA ngày 16/11/2010 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa mua sắm, nhập khẩu trong Công an nhân dân.

– Thông tư 03/2011/TT-BCA ngày 24/01/2011 quy định về phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong công tác hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân.

Thông tư 42/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công dân Việt Nam sang Cămpuchia.

Xem Thêm  Thị trường địa ốc Cần Thơ: Chưa thể hồi phục

Thông tư 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013 quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Thông tư 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014 sửa đổi Thông tư 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

Thông tư 29/2016/TT-BCA ngày 06 /7/2016 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BCA-TCĐC ngày 19/6/2001 hướng dẫn thực hiện Quyết định 566/QĐ-TTg ngày 22/6/2000 phê duyệt quy hoạch đất an ninh do Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư liên tịch 16/2004/TTLT-BCA-BQP ngày 01/11/2004 hướng dẫn thực hiện một điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân đội có nhu cầu cấp biển xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi, bổ sung một quy định của Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem Thêm  Giáo dục lạc hậu, dân tộc khó ngẩng cao đầu

Thông tư liên tịch 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007 hướng dẫn về việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng.

Thông tư liên tịch 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007 hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật.

– Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BCA-BQP-BYT-BGTVT-BKH&CN ngày 31/3/2008 quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên.

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011 quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCA-BNG ngày 03/01/2012 sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

– Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/8/2013 sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Xem Thêm  "Cò" tín dụng lừa hơn 30 tỷ đồng nuôi bồ

Ngoài ra, Thông tư còn bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành như sau:

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 3; Điều 4; Mẫu TK7 của Thông tư 41/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.

Thông tư 110/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button