Tin Tức

87,65% đại biểu biểu quyết thông qua Luật Phí và lệ phí

Rate this post

Theo đó, 
87,65% đại biểu đã biểu quyết thông qua Luật Phí và lệ phí với hiệu lực
thi hành từ ngày 1/1/2017.

Trước đó, trong bài trình bày về báo cáo
tiếp thu và giải trình về luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội
Phùng Quốc Hiển cho biết, đa số ý kiến nhất trí với Danh mục phí, lệ phí kèm
theo Dự thảo luật.

Mặc dù có ý kiến đề nghị cần cân
nhắc việc chuyển mạnh phí, lệ phí sang cơ chế giá, nhưng Ủy ban Thường
vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, để khuyến khích xã hội hóa thì cần
thiết phải chuyển một số loại dịch vụ công sang cơ chế giá mà khu
vực tư nhân có thể tham gia nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.

Việc chuyển một số loại phí sang
cơ chế giá đã được cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo rà soát kỹ
lưỡng, chỉ chuyển sang cơ chế giá đối với một số khoản phí mà Nhà nước
không cần phải nắm giữ và có sự cạnh tranh nhằm góp phần giảm giá
và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân.

Riêng đối với các dịch vụ gắn với
nhiệm vụ quản lý nhà nước vẫn được quy định trong Danh mục phí, lệ
phí do Nhà nước cung cấp, mang tính chất phục vụ người dân; một số
khoản phí chuyển sang cơ chế giá nhưng để bảo đảm phù hợp với thu nhập
của người dân sẽ do Nhà nước định giá hoặc dùng chính sách an sinh,
bảo hiểm để hỗ trợ.

Xem Thêm  Từ 01/8/2022, thuê bao di động mới phải xác thực với CSDLQG dân cư

Còn trước một số ý kiến đề nghị cân nhắc
việc quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Những trường hợp cá biệt
cho phép việc thu phí sử dụng lòng đường, hè phố phải do HĐND cấp tỉnh phê
duyệt quy hoạch và công khai sử dụng.

UBTVQH cho biết, thực tế hiện nay,
việc quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố ở một số đô thị còn chưa
tốt, dẫn đến ách tắc giao thông, mất trật tự an toàn xã hội, nhất
là việc quản lý các hộ, cá nhân kinh doanh tại lòng đường, hè phố.

Tuy nhiên, việc sử dụng lòng đường,
hè phố là nhu cầu thực tế, cần thiết ở tất cả các đô thị, không
chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới và là nguồn thu NSNN
khá lớn của nhiều đô thị.

Mặt khác, việc quy định thu phí
đối với lòng đường, hè phố cũng là một công cụ góp phần quản lý
đô thị, nếu không thu phí lòng đường hè phố sẽ thất thoát nguồn thu
của NSNN. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo luật.

Trước khi thông qua tất cả nội dung của
Luật Phí và lệ phí, Quốc hội đã cho biểu quyết về Điều 4 về Danh mục và thẩm
quyền quy định phí và lệ phí, và đã có 86,84% (429 ĐB biểu quyết /436 ĐB
có mặt) ĐB biểu quyết tán thành.

Nằm trong nội dung biểu quyết thông qua
Luật phí và lệ phí, đã có 85,63%  (423 ĐB
biểu quyết /428 ĐB có mặt) biểu quyết thông qua Điều 10 về miễn, giảm phí lệ
phí./.

Đức Minh

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn