Tin Tức

10 giải pháp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

10 giải pháp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030  (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chính Phủ nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030, cụ thể như sau:

– Đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại sản xuất lương thực, gắn với thị trường.

– Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất lương thực.

– Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến lương thực.

– Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn năng lực.

– Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất lương thực.

– Đổi mới cơ chế chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

– Phát triển hệ thống lưu thông, tăng khả năng tiếp cận lương thực, thực phẩm cho người dân ở mọi lúc, mọi nơi.

– Phát triển hệ thống thông tin, truyền thông về an ninh lương thực quốc gia.

– Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Nghị quyết 34/NQ-CP ban hành ngày 25/3/2021.

Kim Dung


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Xuất khẩu nông sản - thiệt vì không phẩm cấp

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button