Hành Chính

10 Công việc doanh nghiệp cần phải làm đầu năm 2023

Rate this post

 

Những công việc doanh nghiệp cần phải làm đầu năm 2023 là gì? Các công việc kế toán và pháp lý cần làm đầu năm 2023.

1. Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2022 ( nếu có )

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp phải gửi thông báo cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở về tình hình biến động (tăng/giảm) số lượng người lao động trong tháng 12/2021.

Nếu không có biến động gì thì không cần phải làm thông báo này.

Thời hạn: trước ngày 03/01/2023

Xem thêm: Trách nhiệm doanh nghiệp chậm báo giảm lao động


2. Nộp tờ khai thuế TNCN

Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 12/2022 (với doanh nghiệp khai thuế TNCN theo tháng) 

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau (tức chậm nhất ngày 20/01/2022) theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

Nộp tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022 (với doanh nghiệp khai thuế TNCN theo quý)

Nếu trong tháng 12/2022 hoặc quý IV/2022, doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện khai thuế chậm nhất là ngày 30/01/2023

Nếu doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.


3. Nộp tờ khai thuế GTGT

Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022 (với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng) 

Hàng tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo tháng phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó (tức chậm nhất ngày 20/01/2023

Nộp tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022 (với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý) 

Hàng quý, doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế phải thực hiện kê khai thuế GTGT chậm nhất ngày 31/01/2023.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 156/2013/TT-BTC


4. Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV/2022

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (Tức chậm nhất ngày 30/01/2023);

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành


5. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn 

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 12/2022 (với doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng) 

Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Xem Thêm  Giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo (tức chậm nhất ngày 20/01/2023).

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý IV/2022 (với doanh nghiệp nộp báp cáo theo quý) 

Hàng quý, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

Như vậy, thời hạn nộp chậm nhất của Quý IV/2021 là 30/01/2023

Căn cứ pháp lý: Thông tư 39/2014/TT-BTC


6. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2023

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng (tức chậm nhất 31/01/2023), doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

Xem thêm: Đối tượng và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định


7. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 01/2023

Không phân biệt doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp phải đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động (Tức chậm nhất ngày 31/01/2023).


8. Nộp lệ phí môn bài năm 2023

Các mức lệ phí môn bài:

–         3 triệu đồng/năm với DN có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng.

–         2 triệu đồng/năm với DN có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống.

–         1 triệu đồng/năm với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thời hạn: chậm nhất là 30/1/2023

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ trong năm 2022 mà chưa nộp tờ khai lệ phí môn bài mới, thì nộp bổ sung tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất 30/01/2023.

Xem thêm: Khai nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức


9. Quyết toán thuế TNDN năm 2022

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn: Chậm nhất là 31/3/2023 hoặc ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Xem thêm: Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu có phải làm báo cáo tài chính, thuế cuối năm không


10. Quyết toán thuế TNCN năm 2022

Doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lú trực tiếp (có phát sinh khấu trừ thuế hay không cũng phải nộp)

Nếu không phát sinh trả tiền lương, tiền công trong năm 2022 thì mới không phải khai quyết toán thuế TNCN

Thời hạn: chậm nhất là 31/3/2023

Trên đây là nội dung bài viết 10 công việc doanh nghiệp cần phải làm đầu năm 2023. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết.  

Tham khảo các dịch vụ xuất sắc của Luật Sư Lsu

Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ thành lập công ty

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn