LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

05 VBQPPL về chứng thực, hộ tịch, thừa phát lại hết hiệu lực toàn bộ

Rate this post

Ngày 19/01/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 70/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.

05 VBQPPL về chứng thực, hộ tịch, thừa phát lại hết hiệu lực toàn bộ

05 VBQPPL về chứng thực, hộ tịch, thừa phát lại hết hiệu lực toàn bộ

Theo đó, một số văn bản trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, thừa phát lại hết hiệu lực toàn bộ, bao gồm:

– Lĩnh vực chứng thực:

Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/4/2020).

– Lĩnh vực hộ tịch:

Xem Thêm  Tổng hợp 41 mức phạt hành chính đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch (Hết hiệu lực từ ngày 16/7/2020).

– Lĩnh vực thừa phát lại:

+ Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 24/02/2020).

+ Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 24/02/2020).

+ Thông tư 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2013 về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2020).

Quyết định 70/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký ban hành

Châu Thanh

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn