Tin Tức

05 trường hợp không phải bồi thường bảo hiểm nhân thọ từ 01/01/2023

Rate this post

05 trường hợp không phải bồi thường bảo hiểm nhân thọ từ 01/01/2023

05 trường hợp không phải bồi thường bảo hiểm nhân thọ từ 01/01/2023 (Hình từ internet)

(1) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong trường hợp sau đây:

– Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực.

– Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại (2).

– Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại (2).

– Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

– Trường hợp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý: 

(2) Trường hợp có nhiều người thụ hưởng, nếu một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm.

Xem Thêm  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-28/8

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài vẫn phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

(3) Trường hợp quy định tại (1), doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có).

Theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp quy định tại (2). Nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

(So với hiện hành, thì Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bổ sung thêm đối tượng chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài).

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực ngày 01/01/2023.

>>> Xem thêm: Đại lý bảo hiểm có được đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ không?

Nếu công ty bảo hiểm nhân thọ phá sản thì các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ ra sao?

Trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ nếu người tham gia không còn khả năng đóng phí nữa thì có được hoàn lại số tiền đã đóng không? Một người có thể tham gia bao nhiêu bảo hiểm nhân thọ?

Danh sách Bản án có tranh chấp liên quan hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Chí Nhân


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Check Also
Close
Back to top button
Luật sư tư vấn