LĨNH VỰC GIÁO DỤC

05 loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Rate this post

05 loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

05 loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

2. 05 loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Các loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Điều 28 Nghị định 86/2018/NĐ-CP gồm:

(1) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

(2) Cơ sở giáo dục mầm non.

(3) Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học).

(4) Cơ sở giáo dục đại học.

(5) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Điều 29 Nghị định 86/2018/NĐ-CP như sau:

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động dưới hình thức trường hoặc trung tâm và được đặt tên theo quy định sau:

+ Đối với trường, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và tên riêng;

+ Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;

+ Đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Phân hiệu”, “Tên cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài” và “tại tỉnh, thành phố”.

– Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Xem Thêm  Toàn bộ VB về lương, phụ cấp và chế độ làm việc của giáo viên

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc đặt tên một số cơ sở giáo dục mang tính đặc thù.

4. Thời hạn hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thời hạn hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Điều 30 Nghị định 86/2018/NĐ-CP như sau:

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

5. Trình tự cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 31 Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì trình tự cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

– Việc cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo trình tự sau đây:

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

– Việc cho phép cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ được phép hoạt động tại Việt Nam thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo trình tự sau đây:

+ Cấp quyết định cho phép thành lập;

+ Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

– Việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo trình tự sau đây:

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Cấp quyết định cho phép thành lập;

+ Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

– Việc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo trình tự sau đây:

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Cấp quyết định cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học;

+ Cấp quyết định cho phép hoạt động và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn