Tin Tức

05 điều kiện để cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành GTVT

đào tạo viên chức ngành GTVT

05 điều kiện để cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành GTVT (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định 05 điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành (GTVT), gồm:

(1) Điều kiện về chương trình bồi dưỡng

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành GTVT do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành theo quy định của pháp luật.

– Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng, chuyên ngành của viên chức ngành GTVT do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành.

(2) Điều kiện về tài liệu bồi dưỡng

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải có tài liệu bồi dưỡng được biên soạn hoặc lựa chọn và ban hành trên cơ sở chương trình bồi dưỡng theo quy định tại mục (1).

(3) Điều kiện về giảng viên

– Giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu; giảng viên kiêm nhiệm và người được mời thỉnh giảng đảm bảo tiêu chuẩn quy định về giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

– Giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải đủ để tham gia giảng dạy ít nhất 50% khối lượng chương trình bồi dưỡng được giao tổ chức thực hiện.

(4) Điều kiện về cơ sở vật chất, cơ sở thực hành

Xem Thêm  Doanh nghiệp sẽ “nẫng” ưu đãi của người nghèo

– Có đủ phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý thuyết và thực hành các kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với chương trình bồi dưỡng quy định mục (1).

– Có đủ nguồn thông tin tư liệu, gồm: sách, giáo trình, bài giảng, các tài liệu có liên quan phù hợp với chương trình bồi dưỡng quy định tại mục (1).

(5) Điều kiện về kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức bồi dưỡng viên chức hoặc được tổ chức đào tạo trình độ trung cấp trở lên về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT có liên quan đến các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành GTVT.

Thông tư 04/2021/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2021.

Thùy Liên


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button