Tin Tức

04 điểm mới về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

04 điểm mới về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

04 điểm mới về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 (Ảnh minh họa)

1. Tăng lương tối thiểu vùng theo tháng

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng theo tháng từ 01/7/2022 như sau;

– Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng. (Hiện nay là 4.420.000 đồng/tháng)

– Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng. (Hiện nay là 3.920.000 đồng/tháng)

– Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng. (Hiện nay là 3.430.000 đồng/tháng)

– Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng. (Hiện nay là 3.070.000 đồng/tháng)

Xem thêm: Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 áp dụng từ 01/7/2022

2. Chính thức có lương tối thiểu vùng theo giờ

Tại khoản 2 Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 có quy định: “Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ”.

Tuy nhiên, tại các Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trước đây không quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ.

Đến Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì đã quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ từ 01/7/2022, cụ thể:

– Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

– Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

– Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

– Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

3. Thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng

Danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, trong đó có thay đổi về địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng, đơn cử như sau:

Xem Thêm  Sẽ nghiên cứu bổ sung tội danh tham nhũng

– Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng I (Hiện nay thuộc vùng II);

– Thành phố Vinh, thị xã Cửa lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An thuộc vùng II (Hiện nay thuộc vùng III);

– Thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu thuộc vùng II (Hiện nay thuộc vùng III);

– Các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng III (Hiện nay thuộc vùng IV).

Xem thêm: Địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

4. Vấn đề trả lương cao hơn 7% lương tối thiểu cho NLĐ đã qua đào tạo

Nghị định 38/2022/NĐ-CP không còn quy định rõ ràng về việc trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Tuy nhiên, tại Nghị định 38/2022/NĐ-CPCông văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN có quy định: Các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

Xem thêm: Tiếp tục tăng 7% lương tối thiểu cho NLĐ có bằng đại học, cao đẳng

Xem Thêm  Vàng chờ đợi sóng mới

Từ ngày 01/7/2022, ai sẽ được tăng lương? Mức tăng lương tối thiểu vùng được quy định là bao nhiêu?

Doanh nghiệp cần phải làm gì khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP?

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button