LĨNH VỰC HỘ TỊCH – CƯ TRÚ – QUYỀN DÂN SỰ

04 bước cấp phiếu lý lịch tư pháp online

Rate this post

04 bước cấp phiếu lý lịch tư pháp online

04 bước cấp phiếu lý lịch tư pháp online (Hình từ internet)

1. 04 bước yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online với cá nhân

Theo Phụ lục I Công văn 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/5/2022 quy định về quy trình yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online đối với cá nhân cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Cổng dịch vụ công) để đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), đăng nhập vào hệ thống, gửi hồ sơ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp online.

– Sau khi đăng nhập vào hệ thống, công dân xác định đúng cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp, vào mục đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp online để điền thông tin Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online. 

– Sau khi đăng ký Tờ khai thành công, cá nhân tải đính kèm bản quét (scan) hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân (CMND/ thẻ CCCD/ Hộ chiếu) lên Cổng dịch vụ công bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và độ chính xác cao, trong đó tiêu chuẩn quét đối với CMND/ thẻ CCCD phải bảo đảm tỷ lệ 1:1, quét ở chế độ ảnh (.jpg) với độ phân giải 500 dpi.

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (scan) văn bản ủy quyền và bản quét (scan) hoặc bản sao chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân đang còn giá trị sử dụng của người được ủy quyền.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

– Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi trên Cổng dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Được tiếp nhận”, “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ online cho người đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Yêu cầu bổ sung giấy tờ”.

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”.

– Thanh toán phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Xem Thêm  Hồ sơ đăng ký thường trú năm 2023

Bước 3. Giải quyết hồ sơ

– Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ phận một cửa gửi thông báo “Đang xử lý” và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”.

– Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp: theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

Bước 4. Trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Việc nhận Phiếu lý lịch tư pháp thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

– Trường hợp nhận kết quả trực tiếp, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu lý lịch tư pháp.

– Trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu lý lịch tư pháp. Việc trả Phiếu lý lịch tư pháp có ký nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. 04 bước yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online với cơ quan, tổ chức

Theo Phụ lục I Công văn 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/5/2022 quy định về quy trình yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online đối với cơ quan tổ chức cụ thể như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

– Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập vào Cổng dịch vụ công để đăng nhập tài khoản sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online. Các bước đăng nhập tài khoản thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng dịch vụ công.

Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

– Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi trên Cổng dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ online cho người đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, đại diện cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Yêu cầu bổ sung giấy tờ”.

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, cơ quan, tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ

– Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp: theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

– Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online (mức độ 3), trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”.

Bước 4. Trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Đỗ Thành Long

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn